PRODUCTE D'ANDORRA

SIT.AD - ©ST! 2016
UNA AGÈNCIA CREATIVA ANDORRANA

ANDORRA 2014
Branding
Creació de la marca del Congrés Internacional de Viabilitat hivernal Andorra 2014 que ha inclòs diversos elements representatius del país, conjugats amb els elements representatius de la temàtica del Congrés. La seva aplicació s’ha concretat en diversos suports com el marxandatge, els roll up, les invitacions, la publicitats, passamans, butlletins o el data book entre molts d’altres.

ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ
Contacteu-nos

PRODUCTE D'ANDORRA